Alexandra Kotelnitskaya

Date startDate endSummary LocationStatusArtistRole
2016-03-252016-03-272. Trasnochando Germany BerlinCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2015-05-142015-05-17Festivalito Tango Primavera Switzerland ZurichCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2014-10-022014-10-055. Kiev International Tango Festival Ukraine KievCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2013-10-172013-10-204. Kiev International Tango Festival Ukraine KievCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2013-09-202013-09-243. International Festival of Tango de Salon Poland LodzCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2013-07-252013-07-285. Festival Tango d amore Ukraine OdessaCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2013-05-232013-05-262. International L'Aquila Tango Festival Italy L'AquilaCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2012-07-262012-07-294. Festival Tango d amore Ukraine OdessaCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2012-05-172012-05-171. Wawel Tango Poland KrakowCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2011-09-012011-09-04International Tango Festival Opatija Croatia OpatijaCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2011-08-172011-08-229. Milonguero Nights Russia MoskvaCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2011-04-202011-04-243. International Ankara Tango Festival Turkey AnkaraCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2011-02-242011-02-271. Tango Frostbite Finland HelsinkiCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2011-01-042011-01-092. Dj-Festival Tango Remolino Ukraine LvivCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2010-07-292010-08-012. Festival Tango d Amore Ukraine OdessaCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2010-04-212010-04-262. International Ankara Tango Festival Turkey AnkaraCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ
2010-01-052010-01-111. Dj-Festival Tango Remolino Ukraine LvivCONFIRMEDAlexandra KotelnitskayaDJ