H. Lir: Work

Title Alt. title(s) Genre Composer(s) Lyricist(s)Date TIWC Perf qty Track qty Video qty PD info
Blask czarnych oczu twychtangoH. LirZ0999905033000info
Cygańskie skrzypcetangoHenryk RosnerH. LirZ0999905077000info