Zawsze będzie czegoś ci brak

GraphicVisualAudio
thumbnailZawsze będzie czegoś ci brak
/ Mieczysław Fogg

info