7fb094df0bf476c91fc66a1ce0eda4a4

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007243499979291137fb094df0bf476c91fc66a1ce0eda4a4170.64 8dca1aa6-193e-4601-b280-69e97c64e8930.920821
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007243499979291137fb094df0bf476c91fc66a1ce0eda4a4170.64 8dca1aa6-193e-4601-b280-69e97c64e8930.920821
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007243499979291137fb094df0bf476c91fc66a1ce0eda4a4 8dca1aa6-193e-4601-b280-69e97c64e8930.920821
02480002112822113
0248000215903213
0248000233703412
0842732813112413
08427328146098119582af61d5b6d0cdfab8e9d645a5cba8 1bc3e32f-7e21-4fc1-8f7e-74cc1506c0bb0.997337