1e35da06b0372d5044926f1006e67e01

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
00008637204723171e35da06b0372d5044926f1006e67e01196.667
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
00008637204723171e35da06b0372d5044926f1006e67e01
0248000203195618
0248000204477217
0248000215230917
0248000270183511
08427328143011120