efa4e636f9a4d3fe751add8e318c445f

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
08427328140249119efa4e636f9a4d3fe751add8e318c445f177.853 873ac9be-e960-4cf3-aa5e-e32d9b087f2e1.0
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
08427328140249119efa4e636f9a4d3fe751add8e318c445f177.853 873ac9be-e960-4cf3-aa5e-e32d9b087f2e1.0
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
08427328140249119efa4e636f9a4d3fe751add8e318c445f 873ac9be-e960-4cf3-aa5e-e32d9b087f2e1.0