Juan Miguel Velich

[overview]

Base data
[name]: Juan Miguel Velich
Velich, Juan Miguel
[gender]:
дата на раждане: 1886-09-05 (неделя)
място на раждане: AR Villa Constitución
дата на смърт: 1951-04-26 (четвъртък)
място на смърт: AR Buenos Aires
[role]: [lyricist]
[statistics]
Object type Quantity info
произведение 61info
композиция 14info
текст 52info
Identifier
ISNI: 0000000048978500
TIPI: JuanmVelic
IPI: 00031760603
VIAF: 39092575
SADAIC PID: 2671
Todotango.com PID: 348
Wikidata QID: Q24287668