Juan Carlos Bazán

[overview]

Base data
[name]: Juan Carlos Bazán
Bazán, Juan Carlos
[gender]:
дата на раждане: 1887-06-26 (неделя)
място на раждане: AR
дата на смърт: 1936-05-09 (събота)
място на смърт: AR La Plata
[role]: музикант, композитор
[statistics]
Object type Quantity info
произведение 19info
композиция 18info
текст 2info
Identifier
ISNI: 0000000111971206
TIPI: JuancBazan
IPI: 00002398997
VIAF: 162978665
SADAIC PID: 212
Todotango.com PID: 370
Wikidata QID: Q38688932