Juan Pomati

[overview]

Base data
[name]: Juan Pomati
Pomati, Juan Ángel
[gender]:
дата на раждане: 1913-03-13 (четвъртък)
място на раждане: IT Milano
дата на смърт: 1974-07-16 (вторник)
[role]: музикант, композитор, [bandoneonist]
[statistics]
Object type Quantity info
произведение 19info
композиция 14info
текст 6info
Identifier
TIPI: JuanaPomat
IPI: 00024659087
SADAIC PID: 2060
Todotango.com PID: 754