Julio Jorge Nelson

[overview]

Base data
[name]: Julio Jorge Nelson
Rosofsky, Isaac
[gender]:
дата на раждане: 1913-04-27 (неделя)
място на раждане: AR Buenos Aires
дата на смърт: 1976-03-06 (събота)
[role]: [lyricist]
[statistics]
Object type Quantity info
произведение 14info
текст 14info
Identifier
ISNI: 0000000118710324
TIPI: IsaacRosof
IPI: 00026754477
VIAF: 169936672
SADAIC PID: 1799
Todotango.com PID: 684
Wikidata QID: Q17626896