Eduardo Bonessi

[overview]

Base data
[name]: Eduardo Bonessi
Bonessi, Eduardo
[gender]:
дата на раждане: 1897-12-01 (сряда)
място на раждане: AR Buenos Aires
дата на смърт: 1981-10-02 (петък)
[role]: музикант, композитор, [singer], [pianist]
[statistics]
Object type Quantity info
произведение 15info
композиция 15info
текст 2info
Identifier
ISNI: 0000000072693652
TIPI: EduarBones
IPI: 00003632035
VIAF: 102354898
SADAIC PID: 290
Todotango.com PID: 142