Carlos Waiss

[overview]

Base data
[name]: Carlos Waiss
Waiss, Carlos
[gender]:
дата на раждане: 1909-10-02 (събота)
място на раждане: AR Buenos Aires
дата на смърт: 1966-08-27 (събота)
[role]: [lyricist]
[statistics]
Object type Quantity info
произведение 62info
композиция 3info
текст 61info
Identifier
ISNI: 000000037051216X
TIPI: CarloWaiss
IPI: 00032384992
VIAF: 249791110
SADAIC PID: 2730
Todotango.com PID: 1040
Wikidata QID: Q26255218