Alejandro Gutiérrez Del Barrio

[overview]

Base data
[name]: Alejandro Gutiérrez Del Barrio
Gutiérrez Del Barrio, Alejandro
[gender]:
дата на раждане: 1895-02-02 (събота)
място на раждане: ES León
дата на смърт: 1964-09-05 (събота)
място на смърт: AR Buenos Aires
[role]: музикант, композитор, [violinist]
[statistics]
Object type Quantity info
произведение 8info
композиция 4info
текст 7info
Identifier
ISNI: 0000000443900164
TIPI: AlejaGutdb
IPI: 00013045927
VIAF: 311840512
SADAIC PID: 1319
Todotango.com PID: 498
Wikidata QID: Q3814067