Agustín Minotti

[overview]

Base data
[name]: Agustín Minotti
Minotti, Agustín Carlos
[gender]:
дата на раждане: 1910-02-16 (сряда)
дата на смърт: 1965-05-22 (събота)
място на смърт: AR Buenos Aires
[role]: музикант, композитор
[statistics]
Object type Quantity info
произведение 19info
композиция 10info
текст 12info
Identifier
TIPI: AgustMinot
IPI: 00020929007
SADAIC PID: 8821
Todotango.com PID: 977