Paco Liana

[overview]

Base data
[name]: Paco Liana
Liana, Paco
[gender]:
[role]: ogretmen, muzisyen, şarkici, [guitarist]
Yer: DE Berlin
[phone]: #+49.(0)3379.4498897
WWW: http://www.tango-do.de
Identifier
TIPI: PacoaLiana