Agapito Crespo

Overview

Base data
Name: Agapito Crespo
Crespo, Agapito
Gender:
Role: lyricist
Statistics
Object type Quantity info
Work 2info
Lyric 2info
Identifier
TIPI: AgapiCresp
SADAIC PID: 619520