96c9c8b392db09374b96cb5c76ea3f0a

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007243529111271196c9c8b392db09374b96cb5c76ea3f0a207.493 f5177d81-1790-425b-971f-123695b54daf0.96519
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007243529111271196c9c8b392db09374b96cb5c76ea3f0a207.493 f5177d81-1790-425b-971f-123695b54daf0.96519
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007243529111271196c9c8b392db09374b96cb5c76ea3f0a f5177d81-1790-425b-971f-123695b54daf0.96519
0248000202852916
0402423620102018
0779810808101616