4eafe4d9c9483c80847ad74b4924064f

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007432163347281114eafe4d9c9483c80847ad74b4924064f190.2 469dcae8-6ef0-4c37-bca0-d582948c478f0.971717
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007432163347281114eafe4d9c9483c80847ad74b4924064f190.2 469dcae8-6ef0-4c37-bca0-d582948c478f0.971717
078986597216591122a5f190605f7cd4196c4e18d610e8296190.693 469dcae8-6ef0-4c37-bca0-d582948c478f0.994066
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
007432163347281114eafe4d9c9483c80847ad74b4924064f 469dcae8-6ef0-4c37-bca0-d582948c478f0.971717
0248000200510019
0248000202887115
0248000233211422
0248000233282422
07798067339630112
078986597216591122a5f190605f7cd4196c4e18d610e8296 469dcae8-6ef0-4c37-bca0-d582948c478f0.994066
084273281303871138e6448774dad6c12062e07e606115a2a 38290ada-f22d-4913-b8c3-460c02d46aca0.957081
099918480000043139484eacfdb9466867bbd005e5f438ccc 38290ada-f22d-4913-b8c3-460c02d46aca0.906646