18cab62a9786c22004a2aa4dc7da0c4b

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
0072435416892511018cab62a9786c22004a2aa4dc7da0c4b141.36 292100f4-f693-410e-a891-1120a24f3d950.994594
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
00094637196328111aafda10766cf1e18e2c1bfa6a62074c4140.507 292100f4-f693-410e-a891-1120a24f3d950.992418
00724349996724115ebf73e9d062ab1fc41bec56df4fbf347139.653 292100f4-f693-410e-a891-1120a24f3d950.958597
0072435416892511018cab62a9786c22004a2aa4dc7da0c4b141.36 292100f4-f693-410e-a891-1120a24f3d950.994594
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
00094637196328111aafda10766cf1e18e2c1bfa6a62074c4 292100f4-f693-410e-a891-1120a24f3d950.992418
00724349996724115ebf73e9d062ab1fc41bec56df4fbf347 292100f4-f693-410e-a891-1120a24f3d950.958597
0072435416892511018cab62a9786c22004a2aa4dc7da0c4b 292100f4-f693-410e-a891-1120a24f3d950.994594
0248000202744718
0248000203148214
024800021011233192
0248000210274818
0248000270036411
0248000270060921
0402423620077112
0509996404322773
0779810808101619
0842732813121617