123fc3b27566da6c5418550f0e5678c6

Base data
Object type: MD5

Chromaprint

Related track - same chromaprint md5
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
00724382159322115123fc3b27566da6c5418550f0e5678c6158.973
Related track - same acoustid uuid
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
Related track - same performance
TINP Side number Track number Chromaprint md5 Dur. AcoustID 'track' uuid score
00094637915820152373a561eae1e7a326f33cc2a1fd109c 52045a1f-2c1e-4d9a-84db-fc17abc96be30.999868
007243495365241509c7d8e68e4826f5067956fbd7f677cd cad91b34-6f4b-4da2-8cbd-5fc3d040d3460.983056
00724382159322115123fc3b27566da6c5418550f0e5678c6
02480002027447115
024800021011233196
0248000270072211
0402423620103719
08427328140218120